Girdi yapan admin

Hear Me By Web Radio

Ortağı olduğumuz ve koordinatörlüğünü Letonya ortağımızın yapacağı ” Hear me by WEB radio ” isimli Gençlik çalışanları eğitim semineri projesi kabul edilmiştir. Derneğimizi temsilen 3 gençlik çalışanı projede yer alacaktır. Proje ortak ülkeleri Türkiye, İtalya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Macaristandır. Proje faaliyetleri pandemi sonrasında Letonya’da uygulanacaktır.

Bir projemiz daha kabul edildi !!

“Sanat ve Sporun Gizemi” adlı Gençlik Değişim projemiz Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından uygulamaya değer görülmüştür. Ağustos ayı içerisinde toplam 8 gün sürecek Gençlik Değişim Projemize 6 farklı ülkeden ( İtalya, İspanya, Letonya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den toplam 36 genç ve 12 lider katılacaktır. Projemizin temel amacı karma becerili gençleri bir araya getirerek topluma […]